Announcements / Calendar

Events: 11. December 2019 - 11. December 2020

List View Calendar: My Calendar
  Date   Thema/Termin   ReferentIn/Einrichtung
22.01.2020 Dr. Lutz Bornmann (Generalverwaltung der Max-Planck-Gesellschaft, München)
27.01.2020 Professor Dr. Jochen Gläser (Zentrum Technik und Gesellschaft, Technische Universität Berlin)
29.01.2020 Professor Mathias Wullum Nielsen (Department of Sociology, University of Copenhagen, Denmark)