Poland

LINKS


  • Ministry of Science and Higher Education / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego / Ministerium für Wissenschaft und Hochschulwesen
    http://www.nauka.gov.pl (Eng. / Pol.)

  • Narodowe Centrum Nauki / National Science Centre (NCN) / Nationales Zentrum für Wissenschaft
    http://www.ncn.gov.pl (Eng. / Pol.)

  • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej / Foundation for Polish Science / Stiftung für die Polnische Wissenschaft
    http://www.fnp.org.pl (Pol.)


Structural Data:

Autor: Meinolf Bickmann


Dossier 2014

Author: Meinolf Bickmann