Semesterangebot

Stundenplanempfehlungen für das Wintersemester 2018/2019

Bachelor Wirtschaftsrecht (1. Fachsemester)

(Letzte Aktualisierung am 11.9.2018)

Bachelor Wirtschaftsrecht (3. Fachsemester)

(Letzte Aktualisierung am 11.9.2018)

Bachelor Wirtschaftsrecht (5.-7- Fachsemester)

(Letzte Aktualisierung am 11.9.2018)


Lehrveranstaltungen des Semesters

Aktuelle Lehrveranstaltungen im WiSe 2018/2019


Semesterzeiten

Semester

Beginn

Ende

Sommersemester

1. April

30. September

Wintersemester

1. Oktober

31. März


Lehrveranstaltungszeiten

Semester

Beginn

Ende

Vorlesungsfreie Zeit

WS 2010/11

18.10.2010

18.02.2011

20.12.2010 - 07.01.2011

SS 2011

11.04.2011

15.07.2011

---

WS 2011/2012

17.10.2011

10.02.2012

27.12.2011 - 06.01.2012

SS 2012

10.04.2012

13.07.2012

---

WS 2012/2013

15.10.2012

15.02.2013

24.12.2012 - 11.01.2013

SS 2013

15.04.2013

19.07.2013

---

WS 2013/2014

14.10.2013

14.02.2014

23.12.2013 - 10.01.2014

SS 2014

14.04.2014

18.07.2014

---

WS 2014/2015

13.10.2014

13.02.2015

22.12.2014 - 09.01.2015

SS 2015

13.04.2015

17.07.2015

---

WS 2015/2016

12.10.2015

12.2.2016

19.12.2015 - 10.1.2016

SS 2016

13.4.2016

17.7.2016

---

WS 2016/2017

17.10.2016

10.2.2017

24.12.2016 - 8.1.2017

SS 2017

18.4.2017

21.7.2017

---

WS 2017/2018

16.10.2017

9.2.2018

23.12.2017 - 7.1.2018


Stundenpläne vergangener Semester

2.     Fachsemester Bachelor  (Sommersemester 2018)

4.-7. Fachsemester Bachelor  (Sommersemester 2018)

1.     Fachsemester Bachelor     (Wintersemester 2017/2018)

3.     Fachsemester Bachelor     (Wintersemester 2017/2018)

5.-7. Fachsemester Bachelor     (Wintersemester 2017/2018)

2.     Fachsemester Bachelor     (Sommersemester 2017)

4.-7. Fachsemester Bachelor     (Sommersemester 2017)

2. Semester Bachelor
(Letzte Aktualisierung: 1.3.2016)
4.-7. Semester Bachelor
(Letzte Aktualisierung: 1.3.2016)
1. Semester Bachelor
(Letzte Aktualisierung: 14.10.2015)
3. Semester Bachelor
(Letzte Aktualisierung: 29.9.2015)
5.-7. Semester Bachelor
(Letzte Aktualisierung: 29.9.2015)
sonstige IWR-Veranstaltungen
(Letzte Aktualisierung: 29.9.2015)
2. Semester Bachelor
(Letzte Aktualisierung: 25.3.2015)
ab 4. Semester Bachelor
(Letzte Aktualisierung: 25.3.2015)
sonstige IWR-Veranstaltungen
(Letzte Aktualisierung: 9.3.2015)
1. Semester Bachelor
(Letzte Aktualisierung: 29.9.2014)
3. Semester Bachelor
(Letzte Aktualisierung: 17.9.2014)
5-7. Semester Bachelor
(Letzte Aktualisierung: 15.10.2014)
1. Semester Bachelor (WS 13/14)
(Letzte Aktualisierung: 16.10.2013)
3. Semester Bachelor (WS 13/14)
(Letzte Aktualisierung: 02.09.2013)
ab 5. Semester Bachelor (WS 13/14)
(Letzte Aktualisierung: 29.10.2013)
2. Semester Bachelor (SS 13)
(Letzte Aktualisierung: 18.03.2013)
ab 4. Semester Bachelor (SS 13)
(Letzte Aktualisierung: 20.02.2013)
1. Semester Bachelor (WS 12/13)
(Letzte Aktualisierung: 05.11.2012)
3. Semester Bachelor (WS 12/13)
(Letzte Aktualisierung: 30.10.2012)
5.-7. Semester Bachelor (WS 12/13)
(Letzte Aktualisierung: 02.10.2012)
2. Semester Bachelor (SS 12) 
(Letzte Aktualisierung: 29.03.2012)
ab 4. Semester Bachelor (SS 12)
(Letzte Aktualisierung: 29.03.2012)
1. Semester Bachelor (WS 11/12) 
(Letzte Aktualisierung: 10.10.2011)
3. Semester Bachelor (WS 11/12)
(Letzte Aktualisierung: 20.10.2011)
5.-7. Semester Bachelor (WS 11/12)
(Letzte Aktualisierung: 06.10.2010)
2. Semester Bachelor (PO2009)
(Letzte Aktualisierung: 31.03.2011)