Tashkent National Research University

Detail Information

AddressUzbekistan, Tashkent, st. Kori Niyazov, house 39
Links

https://tiiame.uz/en