Fachgebietsleitung

Prof. Dr.-Ing. habil. Peter Zacharias
Leiter des Fachgebiets EVS, Gesamtleitung KDEE

E-Mail:  peter.​zacharias​@​uni-​kassel.​de
Telefon: +49 561 804-6344
Raum: 1153

 

Stellvertretende Leitung

Dr.-Ing. Christian Nöding

E-Mail: christian.noeding@uni-kassel.de
Telefon: +49 561 804-6166
Raum: 1151

 

Sekretariat

Anja Clark-Carina

E-Mail:  sekretariat.evs@​uni-kassel.​de
Telefon: +49 561 804-6344
Fax: +49 561 804-6521
Raum: 1152

 

Wissenschaftliche und administrativ-technische Mitarbeitende

Volker Berge

E-Mail: vberge@uni-kassel.de
Telefon: +49 561 804-6524
Raum: 0138

M. Eng. Eduardo Facanha de Oliveira (Projekt: HELENE)

E-Mail: e.oliveira@uni-kassel.de
Telefon: +49 561 804-6512
Raum: -1141

Dipl. Ing. Florian Fenske (Projekt: NR2-RPC)

E-Mail: f.fenske@uni-kassel.de
Telefon: +49 561 804-6320
Raum: 0144

M.Sc. Kok Yun Foo

E-Mail: uk060550@uni-kassel.de
Telefon: +49 561 804-6345
Raum: 0132

B.Sc. Gabriela Freitas

E-Mail: gabrielafreitas@uni-kassel.de
Telefon: +49 561 804-6510
Raum: 1154

Dipl.-Ing. Manuel Münch (Projekt: PV-Kraftwerk2025)

E-Mail: manuel.muench@uni-kassel.de
Telefon: +49 561 804-6370
Raum: 0132

M.Sc. Khan-Hung Nguyen

E-Mail: uk059103@student.uni-kassel.de
Telefon: +49 561 804-6305
Raum: 1150

M. Sc. Jonas Pfeiffer (Projekt: HELENE)

E-Mail: jonas.pfeiffer@uni-kassel.de
Telefon: +49 561 804-6512
Raum: -1141

Bernhard Siano

E-Mail: siano@uni-kassel.de
Telefon: +49 561 804-6524
Raum: 0138

M. Sc. Sebastian Sprunck (Projekt: HELENE)

E-Mail: sebastian.sprunck@uni-kassel.de
Telefon: +49 561 804-6305
Raum: 1150

M. Sc. Jiajing Wende

E-Mail: jiajing.wende@uni-kassel.de
Telefon: +49 561 804-6510
Raum: 1154

Jörg Wiederrecht (FAST)

E-Mail: wie@uni-kassel.de
Telefon: +49 561 804-6524
Raum: 0138