Ko­ope­ra­tio­nen / In­ter­na­tio­na­les

In­ter­na­tio­na­le Ko­ope­ra­tio­nen mit Uni­ver­si­tä­ten und In­sti­tu­ten

In­ter­na­tio­na­le Ko­ope­ra­tio­nen mit Fir­men

Netz­wer­ke

In­ter­na­tio­na­le Kon­fe­ren­zen

  • Zahlreiche Invited Talks, Plenary Talks and Key Note Presentations (siehe: Publikationen)

Gast­pro­fes­so­ren

  • Prof. Osamu Mikami von der Tokai University
  • Prof. Victor Sokolov, NICTL, Troitsk (Moskau)