Gent

Rijksuniversiteit

  • REYNAERT, Joris: Catalogus van de Middelnederlandse handschriften in de Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Gent, Bd. I: De handschriften verworven vóór 1852. Gent 1984 (Werken uitgegeven door de Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte 171) (UB Gent)
  • REYNAERT, Joris: Catalogus van de Middelnederlandse handschriften in de Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Gent, Bd. II,1: De handschriften verworven na 1852. Gent 1996 (Werken uitgegeven door de Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte 182) (UB Gent)