Kraków (Krakau)

Biblioteca Jagiellońska

  • WISLOKI, Władysław: Katalog rękopisów Biblijoteki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teil 1: Wstęp. Rękopisy 1-1875. Kraków 1877-1881 (Solo Oxford)
  • WISLOKI, Władysław: Katalog rękopisów Biblijoteki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teil 2: Rękopisy 1876-4176. Index, Kraków 1877-1881 (Solo Oxford)

Berliner Handschriften

  • Manuscripta romanica aus der Staatsbibliothek zu Berlin, die heute in der Biblioteka Jagiellońska, Krakau, aufbewahrt werden (Fibula-Homepage)