Stockholm

Kungliga biblioteket - Sveriges nationalbibliotek

  • GÖDEL, Vilhelm: Katalog öfver Kongl. Bibliothekets Fornisländska och Fornnorska Handskrifter. Stockholm 1897-1900 (InternetArchive)