Al­le Prü­fungs­ord­nun­gen

Lehr­­­amt an Grun­­d­­­schu­­­len (L1)

Lehr­­­amt an Haupt- und Re­al­­­schu­­­le (L2)

Lehr­­­amt an Gym­­­na­­­si­en (L3)

Zweit­­­fach in den be­­­rufs­­­­­pä­d­a­go­gi­­­schen Stu­­­di­en­gän­­­gen (L4)