An­sprech­per­so­nen und Prü­fungs­bü­ro

Stu­di­en­fach­be­ra­tung

Funktion/NameAdresse/Telefonnummer/E-Mail

Studienfachberatung
Prof. Dr. T. Fuhrmann-Lieker 

FB10 Mathematik und Naturwissenschaften

Heinrich-Plett-Str. 40
Raum 3111
+49 561 804-4720
E-Mail: th.fuhrmann[at]uni-kassel[dot]de

Prü­fungs­bü­ro

Fach­schaft FB10 (stu­den­ti­sche Ver­tre­tung)